top of page

ลันตาปลาไทย

ลันตาปลาไทยเป็นร้านของเราที่จัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยรับซื้อปลาจากชาวเลท้องถิ่นที่เกาะลันตา จังหวัดกระบี่ อาหารทะเลที่ชาวเลจับได้นั้นเป็นปลาธรรมชาติคุณภาพสูงปราศจากสารเร่งโตหรือสารปนเปื้อนที่มีในปลาเลี้ยงแต่ชาวเลกลับไม่สามารถจำหน่ายปลาเหล่านั้นได้ในราคาที่เหมาะสม โดยบางครั้งต้องนำไปจำหน่ายเข้าโรงงานอาหารแปรรูปหรืออาหารสัตว์ ซึ่งเรามีเป้าหมายคือให้คนกรุงเทพมีโอกาสได้ทานอาหารทะเลคุณภาพดี รสชาติอร่อยจากเกาะลันตา และให้ชาวเลเกาะลันตามีตลาดในการขายสินค้าและมีรายได้มากขึ้น

204408.jpg
bottom of page