top of page
กระเบนจุดฟ้า / กระเบนตาล่อ (Bluespotted Stingray)

กระเบนจุดฟ้า / กระเบนตาล่อ (Bluespotted Stingray)

เป็นปลากระเบนขนาดเล็กที่อาศัยอยู่ตามแนวชายฝั่งที่เป็นพื้นทราย โตเต็มที่ลำตัวกว้างได้ 50 ซม. น้ำหนักตัวประมาณ 4 กิโลกรัม พบได้ทั้งฝั่งอันดามันและฝั่งอ่าวไทย

.

ปลากระเบนทั่วไปถ้าไม่สดเก็บรักษาไม่ดีจะมีกลิ่นคาวค่อนข้างแรง แต่ถ้าสดๆถือว่าเป็นโปรตีนชั้นดีอีกชนิด 
.
ลักษณะเนื้อ: มีเนื้อสัมผัสที่เป็นเอกลักษณ์ไขมันต่ำ โปรตีนสูง และไขมันจะไปสะสมที่ตับทำให้มีตับขนาดใหญ่ นุ่มมัน รสชาติเข้มข้น
เมนูนะนำ: เมนูที่คนท้องถิ่นนิยมทำกันคือ กระเบนย่าง กินคู่กับน้ำชุป หรือถ้าจับได้เยอะก็จะแปรรูปเป็นปลาเบนรมควัน เพื่อยืดอายุการเก็บรักษาให้ได้นานขึ้น

    bottom of page