top of page
หมอทะเล / เก๋าตัง (Goliath Grouper)

หมอทะเล / เก๋าตัง (Goliath Grouper)

เป็นปลาในตระกูลปลากะรัง ที่มาขนาดใหญ่ที่สุดโตเต็มที่ หนัก 400 โล ยาว 2.5 เมตร ตอนเล็กๆ ตัวจะสีน้ำตาลเข้มมีลายสีเหลืองและพอโตเต็มที่สีเหลืองจะค่อยๆหายไป และจะกลับไปอยู่ในทะเลที่มีความลึก 5 - 100 เมตร ซ่อนอาศัยอยู่ตามกองหินหลบอยู่ในโพรง ออกหากินตอนกลางคืน ปลาชนิดนี้ถือเป็นปลากระดูกแข็งที่ใหญ่ที่สุดในโลก


เริ่มพบตัวได้ยากขึ้นเรื่อยๆเพราะเนื้ออร่อย เป็นที่ต้องการของตลาดมาก รวมถึงมีราคาที่สูง ปัจจุบันเริ่มมีการเพาะเลี้ยง แต่เนื่องจากปลาหมอทะเลเป็นปลาที่เจริญเติบโตช้า จึงมีการผสมข้ามสายพันธุ์กับเก๋าเสือออกมาเป็นสายพันธุ์ใหม่ชื่อ เก๋ามุกมังกร 


ลักษณะเนื้อ: เนื้อขาวอมเหลือง ละเอียด หนังหนาหนึบเป็นเอกลักษณ์
เมนูแนะนำ: ลวก หรือ ต้ม

  • ข้อมูลสินค้า

    สินค้าหายากและเป็นสินค้าตามฤดูกาลจากชาวเลท้องถิ่น สินค้าอาจไม่มีสต็อกตลอดเวลา

    สามารถสั่งซื้อได้ทางไลน์ @lantaplathai 

  • การขนส่งสินค้า

    ในกทม. ส่งสินค้าได้ด้วยรถมอเตอร์ไซค์ของบริษัทหรือขนส่งนอก 
    มีบริการส่งไปต่างจังหวัดด้วยขนส่งควบคุมอุณหภูมิ

bottom of page